نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازار دارایی فکری فرابورس ایران

$lead.getData()

بازار دارایی فکری فرابورس ایران، ساختاری قانونی و مطمئن برای عرضه و فروش دارایی های فکری در کشور ماست. در این بازار تبادل گواهینامه ثبت اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری و ... انجام می شود.

در این بازار دارایی های فکری بعد از طی فرایندی مشتمل بر ارزیابی فنی، تهیه طرح تجاری، ارزش گذاری یا قیمت گذاری، بازاریابی و با تائید کمیته عرضه بازار ، آگهی شده و مورد معامله قرار می گیرد.

برای دریافت یا مشاهده بروشورهای مربوطه به سایت IFB.IR     قسمت بازار دارایی فکری – راهنمای بازار دارایی فکری مراجعه نمایید.