نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر مرکز رشد از پروژه نهالستان دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

$lead.getData()

 

مدیر مرکز رشد خاتم به همراه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاتم و رئیس آموزشکده کشاورزی امین خاتم از پروژه نهالستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان بازدید کردند. این بازدید به منظور افزایش آگاهی و تجربیات در جهت همکاری بیشتر این مراکز در راستای اجرای پروژه های مشترک در آینده انجام شد.

به گفته حیدری مدیر مرکز رشد خاتم در حال حاضر تعامل و همکاری بسیار خوبی بین مرکز رشد و مراکز آموزش عالی شهرستان وجود دارد و با ادامه این همکاری ها و به منظور بهره گیری از ظرفیت اساتید و دانشجویان، در آینده نزدیک شاهد اجرای اقدامات ، برنامه ها و پروژه های مشترکی توسط این مراکز خواهیم بود.