نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه حداقل دستمزد در سال 94

$lead.getData()

شورای عالی کار در جلسه مورخ 1394/12/24 طی جلسه ای با حضور نمایندگان سه گروه دولت ، کارگران و کارفرمایان پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد روزانه در سال 94 مبلغ 237475 ریال را برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دایم یا موقت تصویب نمود.