نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند

$lead.getData()

 

شهرهای هوشمند در دنیا به سرعت در حال پیشرفت است و شهرهای بزرگ برای مدیریت بهتر و کارامد شهر، چاره ای جز بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و هوشمند سازی شهری ندارند.

در ایران حدود 75% جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند. مدیریت این جمعیت و ایجاد شهری پایدار و قابل سکونت برای شهروندان هزینه و منابع زیادی می طلبد. بسترسازی مدیریت هوشمند برای توسعه پایدار شهری ضرورت دارد و در سطح              بین المللی تمامی کشورهای دنیا به سمت توسعه پایدار شهری از طریق هوشمندسازی شهری قدم برداشته‌اند. لذا حاکمان کشورها و مدیران پیشرو شهری ایجاد شهر هوشمند را بهترین گزینه برای این مدیریت شهرها و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دانسته اند. شهر هوشمند سئول به عنوان برترین شهر هوشمند دنیا بیشتر خدمات خود را به صورت هوشمند به شهروندان خود ارائه می دهد.

رفتن به سوی شهر هوشمند یک ضرورت است و اگر امروز به سوی تحقق شهر هوشمند حرکت نکنیم، در آینده این وضعیت بر ما تحمیل خواهد شد . در صورتی که خودمان به سوی شهر هوشمند حرکت کنیم، میتوانیم براساس شرایط از امتیازات و مزایای آن بهره مند شویم در غیر این صورت این فرصت ها از دست ما خواهد رفت .

برای ایجاد شهر هوشمند به همکاری همه دستگاه ها و سازمان های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز است و بدون این هماهنگی، شکل گیری شهر هوشمند عملی نمی شود . شهر هوشمند نیاز به اقتصاد هوشمند، محیط هوشمند ، مردم هوشمند و حکمرانی هوشمند دارد و با رسیدن به این مهم می توان به دستاوردهای مهمی از جمله کاهش هزینه های مصرف سوخت و انرژی و کاهش آسیب به محیط زیست رسید.

از آنجاییکه توجه ویژه به اقتصاد شهر هوشمند می تواند سرعت توسعه آن را به نحو چشمگیر افزایش دهد لذا در این کنفرانس ضمن توجه به راهکارهای توسعه بومی شهر هوشمند، ابعاد توسعه شهر هوشمند و پایدار از دید اقتصادی مورد بحث و مداقه قرار خواهد گرفت و در خصوص نقش شهر همراه در تحقق شهر هوشمند و کسب و کار در شهر هوشمند بحث خواهد شد.

دولت باید با تهیه سند راهبردی شهر هوشمند و زیرساخت های آن، زمینه تعامل کلیه اجزا این اکوسیستم را فراهم آورد. این کنفرانس می تواند دولت را در تنظیم این سند و تهیه نقشه راه شهر های هوشمند ایران کمک نماید.

برای ثبت نام در کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند روی لینک زیر کلیک کنید.