نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ممنوعیت فعالیت موسسات فرهنگی فاقد مجوز

$lead.getData()

نظر به اینکه فقط موسسات فرهنگی دارای تاییدیه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به انجام فعالیتهای فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی برای ارگانهای دولتی و غیر دولتی می باشند، وزارت ارشاد سایت www.yazd.farhang.gov.ir را جهت حصول اطمینان از دارا بودن مجوز این گونه موسسات فعال در سطح استان به منظور جلوگیری از برخی سوء استفاده ها تعیین و معرفی نموده است.

لذا افراد، ارگانها، شرکتها و موسسات خصوصی قبل از عقد قرارداد در زمینه های فوق می توانند ضمن مراجعه به این سایت از دارا بودن مجوز این موسسه های فرهنگی اطمینان حاصل نمایند.