نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمين كنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري

$lead.getData()

 

حوزه معاونت پژوهشي و فناوري موسسة آموزش عالي دانش پژوهان  در نظر دارد پنجمين كنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري را در تاريخ هاي 26-28 آذر ماه سال جاري در هتل عباسي اصفهان برگزار نمايد.

وب سايت كنفرانس جهت ارسال مقالات: www.sduc.ir